Skip to main content

RiB PODCAST

Bakgrund:

Majoriteten av Sveriges brandstationer bemannas med Räddningspersonal i Beredskap (RiB), i folkmun deltidsbrandmän. Räddningstjänsternas Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB) är en nationell intresseorganisation vars primära uppdrag är att verka för en effektiv och likvärdig räddningstjänst även utanför tätorterna. Därmed är det en naturlig del för RRB att stötta räddningstjänsternas organisationer i frågor som exempelvis rör jämställdhet/jämlikhet, personalförsörjning och kompetensutveckling. Ett exempel på RRBs initiativ är Brandman på jobbet- dagen som går av stapeln första tisdagen i september varje år.

Varför RiB Podcast?

Delvis beroende av den ökade personalomsättningen vi sett inom svensk räddningstjänst de senaste åren så är det RRBs uppfattning att satsningar på exempelvis vidareutbildning av RiB-befäl fått stå tillbaka till förmån för andra satsningar. Konsekvenserna av det senaste årets restriktioner kopplat till Corona har inte gjort situationen bättre.
Med detta som utgångspunkt och i en strävan att leverera ytterligare värde till RRBs medlemmar så har RRB beslutat att testa Podcast som format för att sprida kunskap i räddningssverige.
Ett första avsnitt är planerat till slutet av januari. Därefter beslutas om eventuella ytterligare avsnitt beroende på medlemsintresse och feedback. Det är RRBs förhoppning att podformatet får en fortsättning och kan fungera som kompletterande kunskapsforum.

Målgrupp

Alla är givetvis välkomna att ta del av podcasten men podden drivs av räddningstjänsten och för räddningstjänsten. Utgångspunkten kommer dessutom vara frågor som rör RiB men igenkänningen och nyttan kommer förhoppningsvis vara lika stor för alla som är aktiva kopplat till räddningsinsatser. Med det avses även andra blåljusorganisationer och aktörer.
Podden kommer initialt att fokusera på frågor som rör styrkeledare och/eller arbetsledare samt avstå från detaljerade frågor kring metodval.

Johan och Marcus

Både Johan och Marcus jobbar idag som aktiva brandbefäl, Johan som Vakthavande Brandingenjör (VBI) och Marcus som Inre Befäl (IB). Dessutom började båda två sina karriärer inom räddningstjänsten som deltidsbrandmän och har tillsammans över 10 års erfarenhet som utryckande brandmän/befäl i RiB-organisationer.

Kontakt: podd@rrfb.se