Skip to main content

MATERIAL FÖR REKRYTERING

För att underlätta framtagandet av RIB-rekryteringsmaterial för den enskilda räddningstjänsten så har RRB skapat en tjänst som, med utgångspunkt i material från räddningstjänsten Norrtälje kommun, erbjuder lokalanpassat marknadsföringsmaterial i form av tryckoriginal.

Med det menas att den räddningstjänst som nyttjar tjänsten får material med sina egna färger och logotyp, färdigt för tryck för följande produkter:

  • Folder 1 Information riktad till arbetsgivare
  • Folder 2 Information riktad till brandmanskandidater (rekryter)
  • Rollup i två standardformat (upp till 3 olika budskap)
  • Klistermärken ”Här jobbar en brandman” (inkl. x antal stationsnamn)
  • Visitkort med individuella kontaktuppgifter (upp till 10 personer)

Utöver att underlätta framtagandet av material så sänker vi genom denna tjänst kostnaderna för den enskilda räddningstjänsten och skapar dessutom ett nationellt material som enar Sveriges räddningstjänster!

Priset för ett rekryteringspaket är 4 800 kr. (ex moms) och då ingår följande:

  • Lokalanpassad design enligt listan ovan, möjlighet till anpassning av färg och vissa texter och bilder, användning av befintlig logotyp.
  • Digitala original anpassade för tryck.
  • Upp till två korrekturvändor, därefter debiteras per timme.

Om önskemål finns kan även offert för tryck erbjudas.

För mer information eller beställning, maila till rekrytering@rrfb.se

Klistermärke ”Här jobbar en brandman”

Rollup

Rekryteringsfolder

Visitkort