Skip to main content

Konferens 2024

Ons–torsdag 23–24 oktober
Plats: Göteborg

I samband med konferensen kommer RRB:s årsstämma att hållas, fullständigt program presenteras efter sommaren.