Välkommen till Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB) som verkar för allas rätt till ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor även utanför större tätorter. RRBs medlemmar består nästan uteslutande av svenska räddningstjänster och vår uppgift som organisation är att skapa förutsättningar för våra medlemmar att säkerställa din säkerhet!