Skip to main content

STIPENDIUM

Varje år delar RRB ut ett stipendium med syftet att erbjuda finansiering till den som vill förkovra sig genom projekt eller dylikt som befrämjar RRB och dess målgrupp. Exempel på aktiviter som kan ligga till grund för ansökan kan vara en studieresa för att hämta erfarenheter från andra länder, forskning, metodutveckling eller marknadsföringskampanjer. Stipendiet är årligen maximalt 10 000 kr och är skattefritt.

Sista datum för ansökan är 31/5 2024 och stipendiet tilldelas offentligt på höstens konferens.

Förutsättningar för att söka:

  • Du skall själv som person ansöka om stipendiet. Ansökan behöver inkomma senast den 30/9 till styrelsen i RRB. Mer info om ansökan finns nedan.
  • Din arbetsgivare måste vara medlem i RRB. Ansökan om medlemskap kan göras i samband med ansökan till stipendiet.
  • Jury för stipendiet är styrelsen i RRB.
  • Den som tilldelas stipendiet skall senast året efter vid den årliga RRB-konferensen redovisa projektet eller arbetet.

Ansökan

Ansökan mailas till styrelse@rrfb.se och skall innehålla följande:

  • Ditt namn, kontaktuppgifter samt arbetsgivare (RRB medlem).
  • Till vad du avser nyttja stipendiet och när detta skall ske.
  • Varför du anser att du bör tilldelas stipendiet.

Vi ser fram emot din ansökan senast 30/9 2023.