Skip to main content

OM OSS

RRB bildades 1994 och har sedan dess verkat för att ena Sveriges räddningstjänster i frågor som primärt rör räddningstjänster i glesbygd. Syftet med föreningen är att, genom kunskapsutbyte, omvärldsbevakning samt att tillvarata kommunernas intressen gentemot centrala myndigheter, organisationer, lagstiftare samt andra, bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

På våra sidor kan du läsa mer om vår verksamhet och vad som är på gång.

Besök gärna Sveriges frivilliga brandkårers hemsida: www.frivilligbrand.nu

Vi finns även på Facebook:

RRB

RiB Podcast

HISTORIK

Föreningen bildades i början av 1990-talet på uppmaning av dåvarande generaldirektören för Räddningsverket Lennart Mylback. På den tiden fanns det enbart en förening för våra tre största städer och en förening för städer med 100 000 invånare.

Lennart menade på att det inte fanns något bra forum för att tillvara specifika frågor för övriga kommuner och Räddningstjänstens Glesbygdsklubb bildades vilken sedemera bytte namn till RRB.

Vi har idag medlemmar från både stora och små räddningstjänster och förbund.

KONTAKT

Tommy Lindgren, Ordförande
ordforande@rrfb.se