Skip to main content

ENKÄTUNDERSÖKNING

Räddningstjänst och Värdegrund – Vilken attityd har räddningstjänstpersonal?

RRB genomför nu en stor enkätundersökning, som är resultatet av projektet ”Räddningstjänst och Värdegrund”.
Projektet är skapat av 2021 års stipendiat Maria Albertsson, brandman heltid och RIB i Göteborg, och syftar till att skapa en bättre förståelse för attityder inom räddningstjänsten.

Hjälp oss genom att gå in och besvara denna enkät!
Enkäten vänder sig till alla yrkesgrupper men vi vill speciellt nå ut till alla inom RIB-organisationen!
Klicka här för att komma till enkäten. Ange lösenordet: RRB
Undersökningen tar ca 7 minuter att besvara och du deltar helt anonymt.
Resultatet spelar en viktig roll för framtida arbetsmiljö inom räddningstjänst.

Tack för att ni bidrar till utvecklingen av arbetsmiljön inom räddningstjänsten!