Skip to main content

Konferens 2024

Ons–torsdag 23–24 oktober
Plats: Göteborg

I samband med konferensen kommer RRB:s årsstämma att hållas, se fullständigt program nedan.

Kostnad: 4450 kr/person med övernattning, endast konferens utan övernattning 2650kr.
Sista anmälningsdag: 2024-10-05
Adress: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

Ansvariga för konferensen är RRB (Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor), RSG (Räddningstjänsten Storgöteborg) och RäddsamVG.
Ni anmäler er till konferensen via länk:

Anmäl dig här!

Program för RRB-konferensen 2024

Inbjudan och program (PDF)

ONSDAG 23/10

11.30–12.00

Ankomst registrering

12.00–13.00

LUNCH

13.00–13.10

Ordförande Tommy Lindgren RRB hälsar välkomna

Tommy Lindgren

13.10–14.00

Vikten av en väl fungerande RIB

Robert Frisk, stationsledare RIB-RSG

14.00–14.45

Oceania, en insats utöver det vanliga

Joakim Steen, räddningsledare RSG

14.45–15.00

PAUS

15.00–15.45

Depåbilen, navet i en räddningsinsats RIB-enheten RSG

15.45–16.15

Personalförsörjning

Nina Bergström och Anders Sigfridsson, MSB

17.00

MINGEL

18.30

MIDDAG

TORSDAG 24/10

08.30–09.00

Årsmöte och stipendium

09.00–10.00

Projekt Yrkesprofil brandman – Räddningsregion Östra Svealand

Caroline Kjellman och Markus Gustafsson, biträdande avdelningschefer Räddningsavdelningen Storstockholms brandförsvar.

10.00–10.30

Framgångsrika rekryteringar inom RIB

Kristian Petersson Verksamhetschef Insats och beredskap Halmstads Räddningstjänst

10.30–11.00

FIKA

11.00–11.15

Är det dags för ett samlat branschavtal för räddningstjänsten?

Peter Bergh, Förhandlingschef Brandmännens Riksförbund

11.15–11.50

Utveckling av Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) Bakgrund och nuläge

Ove Brunnström, handläggare MSB

11.50–12.00

Avslutning

Styrelsen