Skip to main content

ANSÖKAN OM BIDRAG

Ansökan om bidrag för rekrytering- och personalåtgärder för att anställa och behålla RiB-personal.

Skulle din organisation vilja göra det lilla extra eller har en idé om en aktivitet för att rekrytera eller behålla RiB-personal? Prioriterar ni ner en eventuell åtgärd för att budgeten inte räcker till? Ansök då om detta bidrag för att genomföra aktiviteten eller åtgärden. Summa att ansöka om är mellan 10 000 – 20 000, dvs det är inte några större åtgärder som kan genomföras men dock ett bidrag som skulle kunna göra en skillnad.

Bidrag kan ges till exempelvis:
RRB utlyser möjligheten att ansöka om bidrag för rekrytering- och personalåtgärder för att anställa och behålla RiB-personal. MSB har tilldelat RRB medel för att tilldela kommuner som vill göra olika former av åtgärder för att underlätta personalförsörjningen av RiB-personal.

  • Material och utrustning för att ordna kontorsplats på en brandstation avsedda för deltidsbrandmän.
  • Uppdatering av material, tex lokalanpassad design för RRB:s rekryteringsmaterial + tryck.
  • Öppet hus aktivitet.
  • Kompetensutveckling eller nätverkande för deltidsbrandmännen.
  • Aktivitet på brandman på jobbet dagen.

Ansökan är öppen för alla Sveriges räddningstjänster/kommuner. Klicka här för att ladda ner ansökningsformuläret.

Sista ansökningsdag är 30 september och skickas digitalt till: ordforande@rrfb.se.